ผังงาน (FLOWCHART) ของเสรีชนไทย

หลังจากที่บทความภาษาอังกฤษเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปในกลุ่มมิตรสหาย มีการเรียกร้องให้ผู้เขียนช่วยแปลเป็นภาษาไทยเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์และกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ผู้เขียนจึงขออนุญาตพูดเรื่องซ้ำ แต่เป็นภาษาไทยไว้ตรงนี้ 

หมายเหตุ: บทความนี้แปล/ปรับปรุงมากจาก FLOWCHART ซึ่งดัดแปลงมาจากบทความจาก Wikipedia และจากข้อมูลของคุณ Twitter: @LastIFound ที่ได้มาจากชีวิตจริงใน Social Media เช่น Facebook หรือ Twitter โดยจะขอเจาะเฉพาะผังงาน (FLOWCHART) ของเสรีชน ในไทย โดยขอละเรื่องความหมายของ FLOWCHART ไว้ เพราะผู้เขียนคิดว่าเนื้อหาทางวิชาการในบทความภาคภาษาอังกฤษน่าจะเป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากแล้ว

มาเริ่มกันที่ข้อมูลจากคุณ Twitter: @LastIFound ที่ได้มาจากชีวิตจริงใน Social Media เช่น Facebook หรือ Twitter ที่พบเห็นเสรีชนท่านหนึ่ง (ซึ่งผู้เขียนไม่อาจทราบได้ว่าเป็นใคร)มักกระทำสิ่งดังต่อไปนี้

"เสรีชนท่านนี้มักแสดงความเห็นโดยเกาะกระแสประเด็นร้อนต่างๆ ด้วยวิธีเขียนข่าวเกินจริงเชิงนิยายที่อาจหาสาระไม่ได้เลย และความเห็นมีลักษณะที่เป็นข้อโต้แย้งในสังคมโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนในสังคมไทยทุกเรื่อง ทั้งการเมือง ศาสนา สังคม และวัฒนาธรรม โดยมักแสดงความเห็นใน Twitter และ Facebook โดยจะเป็นวังวนเดิมๆ เหมือนสูตรสำเร็จ คือ

  • หาประเด็นร้อน;
  • ประมวลข้อมูล/ดัดแปลงให้เข้ากับความคิดของตน (ซึ่งน่าจะบิดเบี้ยว);
  • แสดงความเห็นนั้นๆ;
  • รอผลตอบกลับ;
  • ถ้าไม่มีคนตอบกลับจึงเขียนซ้ำๆจนกว่ากระแสประเด็นจะตก;
  • ถ้ามีคนตอบมาดี จึงขอบคุณ Retweet /กด Like เพื่อแสดงความขอบคุณ (โดยมีข้อแม้ว่าไม่ได้อยู่ใน 'บัญชีดำ' ซึ่งจะกล่าวต่อไปย่อหน้าด้านล่าง);
  • ถ้ามีคนตอบมาไม่ดี และเป็นกลุ่ม 'สาวก' ยังพอให้อภัยได้ แต่จะไม่พูดถึงประเด็นนี้อีกเลย
  • ถ้ามีคนตอบมาไม่ดี และโดยเฉพาะถ้าเป็น 'กลุ่มเห็นต่างเสรีชนท่านนี้จะมีวิธีรับมืออีกแบบดังที่จะกล่าวต่อไป;.....ฯลฯ

และเมื่อประเด็นตกกระแสไปแล้ว เสรีชนท่านนี้จะหาประเด็นใหม่มาทำร้ายสังคมไทยไปเรื่อยๆไม่มีหยุด

เสรีชนท่านนี้ใช้ Facebook เพื่อเป็นเครื่องมือ (เพราะใน Facebook ของเสรีชน มีแต่ 'สาวก'ในขณะที่ Twitter มีแต่ 'คนเห็นต่าง') 'ลอบให้ร้าย' กลุ่มบุคคลที่เสรีชนท่านนี้คิดว่าเป็น 'ศัตรู' ซึ่งจริงๆแล้วบุคคลกลุ่มนี้เป็นแค่กลุ่ม 'ผู้รู้เท่าทันเสรีชนท่านนี้ หรือแค่เห็นต่างแต่มี 'ตรรกะแม่นยำ' สามารถทำให้เสรีชนท่านนี้โดนพิสูจน์ว่า 'ไร้ตรรกะ' แก้ตัวไม่ได้ และเป็นที่มาของการ 'เสียหน้า' ในโลกออนไลน์ (แต่ถ้ามีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง เสรีชนท่านนี้จะลงรายชื่อบุคคลเหล่านี้ใน 'บัญชีดำ' ซึ่งหมายความว่าจะเพิกเฉย ไม่ตอบกลับความเห็นอีกเลย)

เสรีชนท่านนี้จึงใช้ Facebook แอบให้ร้าย โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้คนที่เสรีชนท่านนี้คิดว่าเป็นศัตรูแก้ตัวได้ง่ายๆเลย เพราะเสรีชนท่านนี้ไม่เปิดรับให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นเพื่อน (Friends/Foes) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการกระทำของคนที่มีความคิดไม่ค่อยจะปกตินัก แต่ขอละรายละเอียดไว้ ณ ที่นี้"ภาพที่ 1: ผังงานของเสรีชน ท่านหนึ่ง

ผู้เขียนขอจบการเขียนไว้แต่เพียงเท่านี้ เพราะไม่มีเวลามากนัก และคิดว่าผู้อ่านน่าจะได้รับความรู้ทั้งทางวิชาการและเพื่อความบันเทิง (โดยเฉพาะจากตัวอย่างของเสรีชนท่านนี้)

ผู้เขียนขอขอบคุณเสรีชน ท่านนี้ และคุณ Twitter: @LastIFound สำหรับข้อมูลและตัวอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

อนึ่ง: ผู้เขียนไม่ทราบว่าเสรีชนท่านนี้คือใคร เพราะคุณ Twitter: @LastIfound ปิดไว้เป็นความลับสืบเนื่องจาก "จรรยาบรรณ" ในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน แต่ผู้เขียนขอกราบขออภัยเสรีชนท่านนี้ หากท่านได้มาอ่านแล้วพอดีคล้องจองกับตัวท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

Tribute
"FAREWELL TO THE KING RAMA IX, THE GREATEST KING OF KING..."

Read more in "KING RAMA IX"

------P.Vajrasthira-----

Twitter Updates
"I DON'T TWEET" - QUOTED FROM KIMI RAIKKONEN, my all time favourite F1 driver

Read more in "@Polthorn"

------P.Vajrasthira-----

Meet The Author
"Mathematician and Computer Scientist who spend most of time doing other things..."

Read more in "About"

------P.Vajrasthira-----